Vår julekonsert

Noter og øvingsfiler til vår julekonsert 15. des. i Hafrsfjordsenteret finner du under menyen ØVINGSFILER OG NOTER. Oppgi passord klikk på mappen JUL, deretter undermappen _JUL2019.  Se egen mail vedr. saken.